تقویم اموزشی و تفصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی1399-1400.

تقویم اموزشی و تفصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی1399-1400.

چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۳۹۹ 327

برای مشاهده تقویم اموزشی میتوانید از قسمت تقویم آموزشی در منوی اصلی (با توجه به شکل زیر) مراجعه نمایید

 

 

یا برای مشاهده کلیک نمایید