تقویم اموزشی و تفصیلی نیم سال اول سال تحصیلی98-99.

تقویم اموزشی و تفصیلی نیم سال اول سال تحصیلی98-99.

دوشنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 385

برای مشاهده تقویم اموزشی میتوانید از قسمت تقویم آموزشی در منوی اصلی (با توجه به شکل زیر) مراجعه نمایید

 

 

یا برای مشاهده کلیک نمایید