دکتر فاطمه حسن زاده

مدیر آموزشی و پژوهشی

مرتبه علمی: استادیار

رشته و گرایش: امار کاربردی- مدل‌سازی و تحلیل داده‌ها

 شماره تماس :   03157995317

سوابق تحصیلی :


1387-1383، کارشناسی آمار- دانشگاه اصفهان


1389-1387، کارشناسی ارشد آمار کاربردی-دانشگاه اصفهان


1394-1390، دکتری تخصصی آمار کاربردی-دانشگاه اصفهان

سوابق پژوهشی:


‎فروردین1396-شهریور 1396 ‏،‏‏ پسادکتری‏، مرکز تحقیقات ترکیه و دانشگاه بین‌المللی خاورمیانه- آنکارا-ترکیه

 

1396-1395، پسادکتری، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سوابق اجرایی

1399-1398، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، خوانسار، ایران