تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

 

 

 

دانلود تقویم تفصیلی آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1399-1400

پردیس خوانسار

برای دانلود کلیک کنید

 

دانلود تقویم تفصیلی آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1400

پزدیس خوانسار

برای دانلود کلیک کنید